ระบบสัญญาณกันขโมย สัญญาณกันขโมยบ้าน กันขโมยบ้าน สัญญาณกันขโมย Honeywell ระบบสัญญาณกันขโมยอันดับ 1 ของโลก มาตรฐานประเทศสหรัฐอเมริกา

 

สัญญาณกันขโมย

 
        สัญญาณกันขโมย คืออุปกรณ์แจ้งเตือนภัยเมื่อมีเหตุบุกรุกจากบุคคลภายนอกเกิดขึ้น สัญญาณกันขโมยมีประโยชน์ในการดูแล ป้องกัน การบุกรุกโจรรกรรมชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งสัญญาณกันขโมยจะทำหน้าที่ตรวจจับการบุกรุกจากบุคคลภายนอกที่จะเข้ามาขโมยทรัพย์สิน ทำร้ายร่างกายหรือมีเจตนาที่ไม่ดี สัญญาณกันขโมยจะแจ้งเตือนให้เจ้าของทราบ หากเจ้าของไม่ได้อยู่ในสถานที่ที่มีการบุกรุกโจรกรรม สัญญาณกันขโมยจะทำหน้าที่แจ้งเตือนไปยังโทรศัพท์มือถือของเจ้าของ สถานีตำรวจ ป้อมยาม ฯลฯ เพื่อแจ้งเตือนถึงเหตุการณ์บุกรุกที่เกิดขึ้นให้สามารถยับยั้งเหตุหรือช่วยเหลือได้อย่างทันเวลา ดังนั้นการติดตั้งสัญญาณกันขโมยถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าเพื่อป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของตนเองจากผู้บุกรุกโจรกรรม ระบบสัญญาณกันขโมยบ้านHoneywell เป็นระบบสัญญาณกันขโมยอันดับ 1 ของโลก มาตรฐานระบบสัญญาณกันขโมยจากประเทศสหรัฐอเมริกา
 

      สัญญาณกันขโมยบ้าน Honeywell มีอุปกรณ์กันขโมยหลากหลายรูปแบบเพื่อที่จะสามารถป้องกันขโมยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทุกระบบของการป้องกันขโมย นอกจากนี้สัญญาณกันขโมยบ้าน Honeywell เป็นอุปกรณ์กันขโมยที่ครบวงจรสามารถนำไปติดตั้งได้ทั้ง บ้านพักอาศัย ออฟฟิต สำนักงาน และโรงงานได้อีกด้วยเพื่อป้องกันขโมย สัญญาณกันขโมยบ้าน Honeywell มีอุปกรณ์ป้องกันขโมยหลากหลายฟังก์ชั่นการใช้งานเพื่อให้สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของเจ้าของบ้านที่แตกต่างกัน โดยอุปกรณ์กันขโมยบ้านที่ทุกๆบ้านจำเป็นต้องมีคือ  ตู้ควบคุมระบบสัญญาณกันขโมยบ้าน ปุ่มกดรหัสสัญญาณกันขโมยบ้าน และอุปกรณ์การตรวจจับกันขโมย ต่างๆเช่น สวิทแม่เหล็ก อุปกรณ์การตรวจจับภายในบ้าน อุปกรณ์การตรวจจับการทุบกระจก อุปกรณ์การตรวจจับภายนอกบ้าน รีโมทคอนโทรล เป็นต้น ซึ่งอุปกรณ์กันขโมยบ้านเหล่านี้เจ้าของบ้านสามารถที่จะเลือกให้สอดคล้องกับความจำเป็นที่แตกกต่างกันได้