สวิทแม่เหล็กตรวจจับสัญญาร ระบบสัญญาณกันขโมย แบบติดลอยสีขาว


สวิทแม่เหล็กตรวจจับสัญญาณ ระบบสัญญาณกันขโมยบ้าน แบบติดลอยสีขาว

          สัญญาณกันขโมยบ้าน Honeywell เป็นสัญญาณกันขโมยอันดับ 1 ของโลก มาตรฐานสัญญาณกันขโมยจากประเทศสหรัฐอเมริกา สัญญาณกันขโมย Honeywell มีอุปกรณ์กันขโมยหลากหลายรูปแบบเพื่อที่จะสามารถป้องกันขโมย ป้องกันการโจรกรรมทรัพย์สินได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เป็นสัญญาณกันขโมยที่ครอบคลุมทุกระบบของการป้องกันขโมย นอกจากนี้สัญญาณกันขโมยบ้าน Honeywell ยังเป็นอุปกรณ์กันขโมยที่ครบวงจรสามารถนำไปติดตั้งได้ทั้ง บ้านพักอาศัย ออฟฟิต สำนักงาน และโรงงานได้อีกด้วย สัญญาณกันขโมยบ้าน Honeywell มีอุปกรณ์ป้องกันขโมยหลากหลายฟังก์ชั่นการใช้งานเพื่อให้สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของเจ้าของที่แตกต่างกัน ซึ่งอุปกรณ์หลักของสัญญาณกันขโมยที่จำเป็นต้องมีคือ ตู้ควบคุมระบบสัญญาณกันขโมย

   สวิทแม่เหล็กตรวจจับสัญญาณ ระบบสัญญาณกันขโมยบ้าน (Magnetic Switch) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจจับกันขโมยในตำแหน่งที่สุ่มเสี่ยงต่อการถูกโจรกรรม มักนิยมใช้สำหรับป้องกันตามประตูหรือหน้าต่าง ซึ่งสวิทแม่เหล็กตรวจจับสัญญาณ ระบบสัญญาณกันขโมยจะต้องพ่วงเชื่อต่อกับ ตู้ควบคุมระบบสัญญาณกันขโมย และ ปุ่มกดรหัสระบบสัญญาณกันขโมย เพื่อที่จะได้ทราบถึงตำแหน่งที่มีการติดตั้งอุปกรณ์การตรวจจับอยู่ที่ตำแหน่งใด และเพื่อให้สัญญาณกันขโมยนั้นเป็นระบบสัญญาณกันขโมยที่ครบวงจร มีความถูกต้อง และแม่นยำ การทำงานของสวิทแม่เหล็กตรวจจับสัญญาณกันขโมย จะใช้หลักการดูดกันของแม่เหล็กไฟฟ้าในการป้องกัน เมื่อมีผู้บุกรุกงัดบานประตูหรือหน้าต่างเข้ามาภายในสถานที่ที่มีการติดตั้งสวิทแม่เหล็กตรวจจับ สัญญาณกันขโมยอยู่ จะมีการส่งสัญญาณไปยังตู้ควบคุมระบบสัญญาณกันขโมยให้ทำงานแจ้งเตือนในทันที โดยลักษณะของสวิทแม่เหล็ก สัญญาณกันขโมยแต่ละแบบจะมีประโยชน์และวัตถุประสงค์ในการติดตั้งที่แตกต่างกัน

 

คุณสมบัติของสวิทแม่เหล็กแบบติดลอยสีขาว

  • สวิทแม่เหล็กแบบติดลอย สำหรับบานประตูหน้าต่างที่เป็นไม้, อลูมิเนียม หรือ PVC
  • ภายในมีสายไฟ 2 เส้น
  • เมื่อมีแม่เหล็กมาอยู่ใกล้ ประมาณ 18mm วงจรสวิตช์จะปิดทำให้ครบวงจรนำไฟฟ้า
  • เมื่อไม่มีแม่เหล็กมาอยู่ใกล้ สวิตช์จะเปิดไม่ครบวงจร ไม่นำไฟฟ้า
สวิทแม่เหล็กตรวจจับสัญญาณ ระบบสัญญาณกันขโมยบ้าน แบบติดลอยสีขาว สัญญาณกันขโมยบ้าน กันขโมยบ้าน สัญญาณกันขโมย Honeywell ระบบสัญญาณกันขโมยอันดับ 1 ของโลก มาตรฐานประเทศสหรัฐอเมริกา