ตู้ควบคุม ระบบสัญญาณกันขโมยบ้าน Honeywell สัญญาณกันขโมยอันดับ 1 ของโลก มาตรฐานประเทศสหรัฐอเมริกา


ตู้ควบคุม ระบบสัญญาณกันขโมยบ้าน (Control Panel)

          สัญญาณกันขโมยบ้าน Honeywell เป็นสัญญาณกันขโมยอันดับ 1 ของโลก มาตรฐานสัญญาณกันขโมยจากประเทศสหรัฐอเมริกา สัญญาณกันขโมย Honeywell มีอุปกรณ์กันขโมยหลากหลายรูปแบบเพื่อที่จะสามารถป้องกันขโมย ป้องกันการโจรกรรมทรัพย์สินได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เป็นสัญญาณกันขโมยที่ครอบคลุมทุกระบบของการป้องกันขโมย นอกจากนี้สัญญาณกันขโมยบ้าน Honeywell ยังเป็นอุปกรณ์กันขโมยที่ครบวงจรสามารถนำไปติดตั้งได้ทั้ง บ้านพักอาศัย ออฟฟิต สำนักงาน และโรงงานได้อีกด้วย สัญญาณกันขโมยบ้าน Honeywell มีอุปกรณ์ป้องกันขโมยหลากหลายฟังก์ชั่นการใช้งานเพื่อให้สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของเจ้าของที่แตกต่างกัน ซึ่งอุปกรณ์หลักของสัญญาณกันขโมยที่จำเป็นต้องมีคือ ตู้ควบคุมระบบสัญญาณกันขโมย

     ตู้ควบคุม ระบบสัญญาณกันขโมยบ้าน (Control Panel) เป็นอุปกรณ์หลักของสัญญาณกันขโมย ตู้ควบคุมระบบสัญญาณกันขโมยบ้านจะทำหน้าที่ควบคุมและสั่งงานอุปกรณ์กันขโมยทั้งหมด เช่น  สวิทแม่เหล็ก  อุปกรณ์การตรวจจับภายในบ้าน  อุปกรณ์การตรวจจับการทุบกระจก  อุปกรณ์การตรวจจับภายนอกบ้าน ฯลฯ ให้ตรวจจับเหตุการณ์การโจรกรรมที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นที่รวบรวมฟังก์ชันการใช้งานต่างๆของระบบสัญญาณกันขโมยด้วย การเลือกตู้คุวบคุมระบบสัญญาณกันขโมยบ้านนั้นจะต้องสอดคล้องกับจำนวนตำแหน่งที่เราต้องการติดตั้งอุปกรณ์กันขโมยที่เราต้องการให้ตรวจจับ เมืื่อเกิดการบุกรุกโจรกรรมขึ้นในสถานที่นั้นๆ ซึ่งตู้ควบคุมระบบสัญญาณกันขโมย Honeywell มีให้เลือก 4 รุ่น คือ OMNI 400, OMNI 600, XL-2TVISTA 20 P ซึ่งตู้ควบคุมระบบสัญญาณกันขโมยบ้านแต่ละรุ่นมีฟังก์ชันการใช้งานต่างกัน ดังนี้