ปุ่มกดรหัส ระบบ สัญญาณกันขโมย รุ่น OMNI-LED


ปุ่มกดรหัส ระบบ สัญญาณกันขโมย รุ่น OMNI-LED 

            สัญญาณกันขโมยบ้าน Honeywell  เป็นสัญญาณกันขโมยอันดับ 1 ของโลก มาตรฐานสัญญาณกันขโมยจากประเทศสหรัฐอเมริกา สัญญาณกันขโมย Honeywell มีอุปกรณ์กันขโมยหลากหลายรูปแบบเพื่อที่จะสามารถป้องกันขโมย ป้องกันการโจรกรรมทรัพย์สินได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เป็นสัญญาณกันขโมยที่ครอบคลุมทุกระบบของการป้องกันขโมย นอกจากนี้สัญญาณกันขโมยบ้าน Honeywell ยังเป็นอุปกรณ์กันขโมยที่ครบวงจรสามารถนำไปติดตั้งได้ทั้ง บ้านพักอาศัย ออฟฟิต สำนักงาน และโรงงานได้อีกด้วย สัญญาณกันขโมยบ้าน Honeywell มีอุปกรณ์ป้องกันขโมยหลากหลายฟังก์ชั่นการใช้งานเพื่อให้สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของเจ้าของที่แตกต่างกัน ซึ่งอุปกรณ์หลักของสัญญาณกันขโมยที่จำเป็นต้องมีคือ ตู้ควบคุมระบบสัญญาณกันขโมย

     ปุ่มกดรหัส ระบบสัญญาณกันขโมย (Keypad) เป็นอุปกรณ์หลักที่สัญญาณกันขโมยทุกระบบจะต้องมี ปุ่มกดรหัสสัญญาณกันขโมยจะทำหน้าที่เป็น อุปกรณ์เพื่อป้อนรหัสในการเปิด-ปิดการทำงานของตู้ควบคุม ระบบสัญญาณกันขโมยให้ทำงาน นอกจากนี้ปุ่มกดรหัส ระบบสัญญาณกันขโมยยังมีหน้าที่แสดงตำแหน่งของอุปกรณ์กันขโมยอื่นๆ  เช่น  สวิทแม่เหล็ก  อุปกรณ์การตรวจจับภายในบ้าน  อุปกรณ์การตรวจจับการทุบกระจก อุปกรณ์การตรวจจับภายนอกบ้าน ฯลฯ ว่าพร้อมใช้งานหรือไม่ นอกจากนี้ยังสามารถแสดงตำแหน่งอุปกรณ์กันขโมยของระบบสัญญาณกันขโมย เมื่อมีการแจ้งเตือนภัยที่อาจเกิดจากเกิดเหตุการโจรกรรมที่อุปกรณ์กันขโมยมีการตรวจจับไว้ได้


คุณสมบัติของปุ่มกดรหัสระบบสัญญาณกันขโมย รุ่น OMNI-LED

  • หน้าจอแสดงสถานะการทำงานของระบบและตำแหน่งด้วยไฟ LED
  • แสดงผลตำแหน่งที่มีอุปกรณ์ตรวจจับที่ยังไม่พร้อมใช้งาน
  • แสดงผลตำแหน่งที่ระบบสัญญาณกันขโมยแจ้งเตือนภัย
  • ใช้งานง่าย สามารถยกเลิกตำแหน่งที่ไม่ต้องการใช้งานได้อย่างง่ายดาย
  • ปุ่มกดแบบเรืองแสงเพื่อการแสดงผลที่ชัดเจน
  • รองรับกับตู้ควบคุมระบบสัญญาณกันขโมยรุ่น OMNI 400, OMNI 600, XL-2T

ปุ่มกดรหัส ระบบ สัญญาณกันขโมย รุ่นOMNI-LED สัญญาณกันขโมยบ้าน กันขโมยบ้าน สัญญาณกันขโมย Honeywell ระบบสัญญาณกันขโมยอันดับ 1 ของโลก มาตรฐานประเทศสหรัฐอเมริกา