อุปกรณ์ตรวจจับ ระบบสัญญาณกันขโมยบ้าน ตรวจจับการเคลื่อนไหวภายในสถานที่ (Motion Detector, PIR)

 

อุปกรณ์ตรวจจับ ระบบสัญญาณกันขโมยบ้าน ตรวจจับการเคลื่อนไหวภายในสถานที่ (Motion Detector, PIR)

          สัญญาณกันขโมยบ้าน Honeywell เป็นสัญญาณกันขโมยอันดับ 1 ของโลก มาตรฐานสัญญาณกันขโมยจากประเทศสหรัฐอเมริกา สัญญาณกันขโมย Honeywell มีอุปกรณ์กันขโมยหลากหลายรูปแบบเพื่อที่จะสามารถป้องกันขโมย ป้องกันการโจรกรรมทรัพย์สินได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เป็นสัญญาณกันขโมยที่ครอบคลุมทุกระบบของการป้องกันขโมย นอกจากนี้สัญญาณกันขโมยบ้าน Honeywell ยังเป็นอุปกรณ์กันขโมยที่ครบวงจรสามารถนำไปติดตั้งได้ทั้ง บ้านพักอาศัย ออฟฟิต สำนักงาน และโรงงานได้อีกด้วย สัญญาณกันขโมยบ้าน Honeywell มีอุปกรณ์ป้องกันขโมยหลากหลายฟังก์ชั่นการใช้งานเพื่อให้สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของเจ้าของที่แตกต่างกัน ซึ่งอุปกรณ์หลักของสัญญาณกันขโมยที่จำเป็นต้องมีคือ ตู้ควบคุมระบบสัญญาณกันขโมย

    อุปกรณ์ตรวจจับ ระบบสัญญาณกันขโมยบ้าน (Sensor) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจจับกันขโมยในตำแหน่งที่สุ่มเสี่ยงต่อการถูกโจรกรรม ซึ่งอุปกรณ์ตรวจจับกันขโมยจะต้องพ่วงเชื่อต่อกับ ตู้ควบคุมระบบสัญญาณกันขโมย และ ปุ่มกดรหัสระบบสัญญาณกันขโมย เพื่อที่จะได้ทราบถึงตำแหน่งที่มีการติดตั้งอุปกรณ์การตรวจจับอยู่ที่ตำแหน่งใด และเพื่อให้สัญญาณกันขโมยนั้นเป็นระบบสัญญาณกันขโมยที่ครบวงจร มีความถูกต้อง และแม่นยำ ในการเลือกอุปกรณ์ตรวจจับระบบสัญญาณกันขโมยนั้นขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่สุ่มเสี่ยงที่จะเกิดการโจรกรรม วัตถุประสงค์และประโยชน์ของการตรวจจับการบุกรุกในตำแหน่งพื้นที่ที่แตกต่างกัน 

 

คุณสมบัติของอุปกรณ์ตรวจจับการเคลื่อนไหวภายในสถานที่ (Motion Detector, PIR)

  • ติดตั้งภายในบ้านห้องโถง ห้องรับแขก หรือพื้นที่ที่ต้องการจะควบคุม
  • อุปกรณ์จะตรวจจับสัญญาณเมื่อตรวจจับอุณหภูมิและการเคลื่อนไหวได้พร้อมกัน 
  • เทคโนโลยี Dual TEC (PIR+Microwave)
  • ไม่ตรวจจับสัตว์เลี้ยงที่มีน้ำหนักน้อยกว่า 25 กิโลกรัม
  • ความไวในการตรวจจับสูง
  • ระบบตรวจจับ Anti-Mask ป้องกันการปิดบังเลนส์
  • ความผิดพลาดในการตรวจจับค่าเป็นศูนย์

อุปกรณ์ตรวจจับ ระบบสัญญาณกันขโมยบ้าน ตรวจจับการเคลื่อนไหวภายในสถานที่ (Motion Detector, PIR) สัญญาณกันขโมยบ้าน กันขโมยบ้าน สัญญาณกันขโมย Honeywell ระบบสัญญาณกันขโมยอันดับ 1 ของโลก มาตรฐานประเทศสหรัฐอเมริกา