อุปกรณ์เสริม ระบบสัญญาณกันขโมยบ้าน Honeywell สัญญาณกันขโมยอันดับ 1 ของโลก มาตรฐานประเทศสหรัฐอเมริกา

 

อุปกรณ์เสริมต่างๆ ระบบสัญญาณกันขโมยบ้าน 

          สัญญาณกันขโมยบ้าน Honeywell เป็นสัญญาณกันขโมยอันดับ 1 ของโลก มาตรฐานสัญญาณกันขโมยจากประเทศสหรัฐอเมริกา สัญญาณกันขโมย Honeywell มีอุปกรณ์กันขโมยหลากหลายรูปแบบเพื่อที่จะสามารถป้องกันขโมย ป้องกันการโจรกรรมทรัพย์สินได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เป็นสัญญาณกันขโมยที่ครอบคลุมทุกระบบของการป้องกันขโมย นอกจากนี้สัญญาณกันขโมยบ้าน Honeywell ยังเป็นอุปกรณ์กันขโมยที่ครบวงจรสามารถนำไปติดตั้งได้ทั้ง บ้านพักอาศัย ออฟฟิต สำนักงาน และโรงงานได้อีกด้วย สัญญาณกันขโมยบ้าน Honeywell มีอุปกรณ์ป้องกันขโมยหลากหลายฟังก์ชั่นการใช้งานเพื่อให้สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของเจ้าของที่แตกต่างกัน ซึ่งอุปกรณ์หลักของสัญญาณกันขโมยที่จำเป็นต้องมีคือ ตู้ควบคุมระบบสัญญาณกันขโมย

     อุปกรณ์เสริมต่างๆของระบบสัญญาณกันขโมย เป็นอุปกรณ์เสริมของสัญญาณกันขโมย  เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งาน สัญญาณกันขโมยของผู้ใช้งาน ซึ่งอุปกรณ์เสริมต่างๆของ ระบบสัญญาณกันขโมย สามารถทำงานร่วมกับ ตู้ควบคุมระบบสัญญาณกันขโมย และ ปุ่มกดรหัสระบบสัญญาณกันขโมย รวมถึงอุปกรณ์กันขโมยอื่นๆ  เช่น  สวิทแม่เหล็ก  อุปกรณ์การตรวจจับภายในบ้าน  อุปกรณ์การตรวจจับการทุบกระจก อุปกรณ์การตรวจจับภายนอกบ้าน ฯลฯ   นอกจากนี้อุปกรณ์เสริมต่างๆของระบบสัญญาณกันขโมยยังมีประโยชน์เพื่อให้ ระบบสัญญาณกันขโมยมีความสมบูรณ์แบบ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ครบวงจรของการป้องกันการโจรกรรม อุปกรณ์เสริมต่างๆของ ระบบสัญญาณกันขโมยบ้านHoneywell มีให้เลือก 3 อย่าง คือ เทปแจ้งเหตุออโตเมติค สัญญาณกันขโมย , ไซเรนอุปกรณ์ขับไล่ด้วยเสียง สัญญาณกันขโมย และ รีโมทเปิด-ปิด ระบบสัญญาณกันขโมย ดังนี้