ไซเรน อุปกรณ์ขับไล่ด้วยเสียง ระบบสัญญาณกันขโมย


ไซเรน อุปกรณ์ขับไล่ด้วยเสียง ระบบสัญญาณกันขโมย 

          สัญญาณกันขโมยบ้าน Honeywell เป็นสัญญาณกันขโมยอันดับ 1 ของโลก มาตรฐานสัญญาณกันขโมยจากประเทศสหรัฐอเมริกา สัญญาณกันขโมย Honeywell มีอุปกรณ์กันขโมยหลากหลายรูปแบบเพื่อที่จะสามารถป้องกันขโมย ป้องกันการโจรกรรมทรัพย์สินได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เป็นสัญญาณกันขโมยที่ครอบคลุมทุกระบบของการป้องกันขโมย นอกจากนี้สัญญาณกันขโมยบ้าน Honeywell ยังเป็นอุปกรณ์กันขโมยที่ครบวงจรสามารถนำไปติดตั้งได้ทั้ง บ้านพักอาศัย ออฟฟิต สำนักงาน และโรงงานได้อีกด้วย สัญญาณกันขโมยบ้าน Honeywell มีอุปกรณ์ป้องกันขโมยหลากหลายฟังก์ชั่นการใช้งานเพื่อให้สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของเจ้าของที่แตกต่างกัน ซึ่งอุปกรณ์หลักของสัญญาณกันขโมยที่จำเป็นต้องมีคือ ตู้ควบคุมระบบสัญญาณกันขโมย


     อุปกรณ์เสริมต่างๆของระบบสัญญาณกันขโมย เป็นอุปกรณ์เสริมของสัญญาณกันขโมย  เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งาน สัญญาณกันขโมยของผู้ใช้งาน ซึ่งอุปกรณ์เสริมต่างๆของ ระบบสัญญาณกันขโมย สามารถทำงานร่วมกับ ตู้ควบคุมระบบสัญญาณกันขโมย และ ปุ่มกดรหัสระบบสัญญาณกันขโมย รวมถึงอุปกรณ์กันขโมยอื่นๆ  เช่น  สวิทแม่เหล็ก  อุปกรณ์การตรวจจับภายในบ้าน  อุปกรณ์การตรวจจับการทุบกระจก อุปกรณ์การตรวจจับภายนอกบ้าน ฯลฯ   นอกจากนี้อุปกรณ์เสริมต่างๆของระบบสัญญาณกันขโมยยังมีประโยชน์เพื่อให้ ระบบสัญญาณกันขโมยมีความสมบูรณ์แบบ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ครบวงจรของการป้องกันการโจรกรรม 

 

คุณสมบัติของอุปกรณ์ขับไล่ด้วยเสียง (Siren) ระบบสัญญาณกันขโมย

  • ส่งเสียงดังเมื่อเกิดเหตุการณ์บุกรุกโจรกรรม
  • ระดับความดังเสียงมากกว่า 90 เดซิเบล
  • สามารถติดตั้งได้ทั้งภายในและภายนอกสถานที่
  • ทนทานในสภาวะความร้อนสูง
  • ขนาดเล็กเพียง 5 นิ้ว

 

ไซเรน อุปกรณ์ขับไล่ด้วยเสียง  ระบบสัญญาณกันขโมย สัญญาณกันขโมยบ้าน กันขโมยบ้าน สัญญาณกันขโมย Honeywell ระบบสัญญาณกันขโมยอันดับ 1 ของโลก มาตรฐานประเทศสหรัฐอเมริกา