รีโมทเปิด-ปิด ระบบสัญญาณกันขโมย

รีโมทเปิด-ปิด ระบบสัญญาณกันขโมย 

          สัญญาณกันขโมยบ้าน Honeywell เป็นสัญญาณกันขโมยอันดับ 1 ของโลก มาตรฐานสัญญาณกันขโมยจากประเทศสหรัฐอเมริกา สัญญาณกันขโมย Honeywell มีอุปกรณ์กันขโมยหลากหลายรูปแบบเพื่อที่จะสามารถป้องกันขโมย ป้องกันการโจรกรรมทรัพย์สินได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เป็นสัญญาณกันขโมยที่ครอบคลุมทุกระบบของการป้องกันขโมย นอกจากนี้สัญญาณกันขโมยบ้าน Honeywell ยังเป็นอุปกรณ์กันขโมยที่ครบวงจรสามารถนำไปติดตั้งได้ทั้ง บ้านพักอาศัย ออฟฟิต สำนักงาน และโรงงานได้อีกด้วย สัญญาณกันขโมยบ้าน Honeywell มีอุปกรณ์ป้องกันขโมยหลากหลายฟังก์ชั่นการใช้งานเพื่อให้สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของเจ้าของที่แตกต่างกัน ซึ่งอุปกรณ์หลักของสัญญาณกันขโมยที่จำเป็นต้องมีคือ ตู้ควบคุมระบบสัญญาณกันขโมย

     อุปกรณ์เสริมต่างๆของระบบสัญญาณกันขโมย เป็นอุปกรณ์เสริมของสัญญาณกันขโมย  เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งาน สัญญาณกันขโมยของผู้ใช้งาน ซึ่งอุปกรณ์เสริมต่างๆของ ระบบสัญญาณกันขโมย สามารถทำงานร่วมกับ ตู้ควบคุมระบบสัญญาณกันขโมย และ ปุ่มกดรหัสระบบสัญญาณกันขโมย รวมถึงอุปกรณ์กันขโมยอื่นๆ  เช่น  สวิทแม่เหล็ก  อุปกรณ์การตรวจจับภายในบ้าน  อุปกรณ์การตรวจจับการทุบกระจก อุปกรณ์การตรวจจับภายนอกบ้าน ฯลฯ   นอกจากนี้อุปกรณ์เสริมต่างๆของระบบสัญญาณกันขโมยยังมีประโยชน์เพื่อให้ ระบบสัญญาณกันขโมยมีความสมบูรณ์แบบ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ครบวงจรของการป้องกันการโจรกรรม 


คุณสมบัติของรีโมทเปิด-ปิด ระบบสัญญาณกันขโมย

  • เปิดปิดระบบสัญญาณกันขโมยก่อนเข้าหรือออกจากสถานที่
  • โปรแกรมควบคุม 2 ปุ่ม
  • กดปุ่มเพื่อให้ระบบทำงานโดยไม่ต้องใช้รหัสผ่าน
  • ใช้แบตเตอร์รี่แบบ Lithium ทำให้ใช้งานได้ยาวนาน
รีโมทเปิด-ปิด ระบบสัญญาณกันขโมย ระบบสัญญาณกันขโมย สัญญาณกันขโมยบ้าน กันขโมยบ้าน สัญญาณกันขโมย Honeywell ระบบสัญญาณกันขโมยอันดับ 1 ของโลก มาตรฐานประเทศสหรัฐอเมริกา